(รหัสสินค้า : 008018) เครื่องแวคคั่ม VALUE รุ่น VE245N (2FY-2B)

(รหัสสินค้า : 008018) เครื่องแวคคั่ม VALUE รุ่น VE245N (2FY-2B)

6,685 บาท

(KSPN-008-03-203) (03-VALUE)
128 ลิตร/นาที (4.5 CFM)
(Dual Stage) Motor 1/2 HP (เครื่องแวคคั่ม Mizu)

6,685 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-008-03-203) (03-VALUE)
128 ลิตร/นาที (4.5 CFM)
(Dual Stage) Motor 1/2 HP (เครื่องแวคคั่ม Mizu)

KSPN

KSPN-008-03-203

Model

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

VE245N

หน่วย

เครื่อง