(รหัสสินค้า : 008019) เครื่องแวคคั่ม VALUE รุ่น VE260N (3FY-3B)

(รหัสสินค้า : 008019) เครื่องแวคคั่ม VALUE รุ่น VE260N (3FY-3B)

8,365 บาท

(KSPN-008-03-204) (03-VALUE)
170 ลิตร/นาที (6 CFM)
(Dual Stage) Motor 3/4 HP (เครื่องแวคคั่ม Mizu)

8,365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-008-03-204) (03-VALUE)
170 ลิตร/นาที (6 CFM)
(Dual Stage) Motor 3/4 HP (เครื่องแวคคั่ม Mizu)

KSPN

KSPN-008-03-204

Model

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

VE260N

หน่วย

เครื่อง