(รหัสสินค้า : 020081) เช็ควาล์ว DANFOSS 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8) (Oversize)

(รหัสสินค้า : 020081) เช็ควาล์ว DANFOSS 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8) (Oversize)

4,065 บาท

(KSPN-020-03-236) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1060
รุ่น NRV 22S แบบเชื่อม ท่อ งอฉาก

4,065 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-236) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1060
รุ่น NRV 22S แบบเชื่อม ท่อ งอฉาก

KSPN

KSPN-020-03-236

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

NRV 22S

หน่วย

อัน