(รหัสสินค้า : 020082) เช็ควาล์ว DANFOSS 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

(รหัสสินค้า : 020082) เช็ควาล์ว DANFOSS 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

6,415 บาท

(KSPN-020-03-210) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1024
รุ่น NRV 28S แบบเชื่อม ท่อ งอฉาก

6,415 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-210) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1024
รุ่น NRV 28S แบบเชื่อม ท่อ งอฉาก

KSPN

KSPN-020-03-210

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

NRV 28S

หน่วย

อัน