(รหัสสินค้า : 020068) เช็ควาล์ว DANFOSS 2 หุน (1/4)

(รหัสสินค้า : 020068) เช็ควาล์ว DANFOSS 2 หุน (1/4)

1,165 บาท

(KSPN-020-03-201) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1040
รุ่น NRV 6 แบบแฟร์ ท่อตรง

1,165 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-201) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1040
รุ่น NRV 6 แบบแฟร์ ท่อตรง

KSPN

KSPN-020-03-201

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

NRV 6

หน่วย

อัน