(รหัสสินค้า : 020069) เช็ควาล์ว DANFOSS 3 หุน (3/8)

(รหัสสินค้า : 020069) เช็ควาล์ว DANFOSS 3 หุน (3/8)

1,225 บาท

(KSPN-020-03-203) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1041
รุ่น NRV 10 แบบแฟร์ ท่อตรง

1,225 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-203) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1041
รุ่น NRV 10 แบบแฟร์ ท่อตรง

KSPN

KSPN-020-03-203

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

NRV 10

หน่วย

อัน