(รหัสสินค้า : 020075) เช็ควาล์ว DANFOSS 4 หุน (1/2) (Oversize)

(รหัสสินค้า : 020075) เช็ควาล์ว DANFOSS 4 หุน (1/2) (Oversize)

598 บาท

(KSPN-020-03-233) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1058
รุ่น NRV 10S แบบเชื่อม ท่อตรง

598 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-233) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1058
รุ่น NRV 10S แบบเชื่อม ท่อตรง

KSPN

KSPN-020-03-233

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

NRV 10S

หน่วย

อัน