(รหัสสินค้า : 020070) เช็ควาล์ว DANFOSS 4 หุน (1/2)

(รหัสสินค้า : 020070) เช็ควาล์ว DANFOSS 4 หุน (1/2)

679 บาท

(KSPN-020-03-205) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1042
รุ่น NRV 12 แบบแฟร์ ท่อตรง

679 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-205) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1042
รุ่น NRV 12 แบบแฟร์ ท่อตรง

KSPN

KSPN-020-03-205

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

NRV 12

หน่วย

อัน