(รหัสสินค้า : 020078) เช็ควาล์ว DANFOSS 5 หุน (5/8)

(รหัสสินค้า : 020078) เช็ควาล์ว DANFOSS 5 หุน (5/8)

1,095 บาท

(KSPN-020-03-208) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1018
รุ่น NRV 16S แบบเชื่อม ท่อตรง

1,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-208) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1018
รุ่น NRV 16S แบบเชื่อม ท่อตรง

KSPN

KSPN-020-03-208

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

NRV 16S

หน่วย

อัน