(รหัสสินค้า : 020071) เช็ควาล์ว DANFOSS 5 หุน (5/8)

(รหัสสินค้า : 020071) เช็ควาล์ว DANFOSS 5 หุน (5/8)

1,850 บาท

(KSPN-020-03-207) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1043
รุ่น NRV 16 แบบแฟร์ ท่อตรง

1,850 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-207) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1043
รุ่น NRV 16 แบบแฟร์ ท่อตรง

KSPN

KSPN-020-03-207

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

NRV 16

หน่วย

อัน