(รหัสสินค้า : 020080) เช็ควาล์ว DANFOSS 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 020080) เช็ควาล์ว DANFOSS 7 หุน (7/8)

3,250 บาท

(KSPN-020-03-209) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1020
รุ่น NRV 22S แบบเชื่อม ท่อ งอฉาก

3,250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-209) (03-เช็ควาล์ว)
Code : 020-1020
รุ่น NRV 22S แบบเชื่อม ท่อ งอฉาก

KSPN

KSPN-020-03-209

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

NRV 22S

หน่วย

อัน