(รหัสสินค้า : 020058) เช็ควาล์ว EMERSON 2 หุน (1/4)

(รหัสสินค้า : 020058) เช็ควาล์ว EMERSON 2 หุน (1/4)

458 บาท

(KSPN-020-03-101) (03-เช็ควาล์ว)
Model : ACK-4 แบบเชื่อม
ขนาด 2.6 ตัน (1/4 ODF) (Check Valve)

458 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-101) (03-เช็ควาล์ว)
Model : ACK-4 แบบเชื่อม
ขนาด 2.6 ตัน (1/4 ODF) (Check Valve)

KSPN

KSPN-020-03-101

Model

ACK-4

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

อัน