(รหัสสินค้า : 020060) เช็ควาล์ว EMERSON 4 หุน (1/2)

(รหัสสินค้า : 020060) เช็ควาล์ว EMERSON 4 หุน (1/2)

565 บาท

(KSPN-020-03-103) (03-เช็ควาล์ว)
Model : ACK-8 แบบเชื่อม
ขนาด 9.4 ตัน (1/2 ODF) (Check Valve)

565 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-103) (03-เช็ควาล์ว)
Model : ACK-8 แบบเชื่อม
ขนาด 9.4 ตัน (1/2 ODF) (Check Valve)

KSPN

KSPN-020-03-103

Model

ACK-8

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

อัน