(รหัสสินค้า : 020061) เช็ควาล์ว EMERSON 5 หุน (5/8)

(รหัสสินค้า : 020061) เช็ควาล์ว EMERSON 5 หุน (5/8)

640 บาท

(KSPN-020-03-104) (03-เช็ควาล์ว)
Model : ACK-10 แบบเชื่อม
ขนาด 13 ตัน (5/8 ODF) (Check Valve)

640 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-104) (03-เช็ควาล์ว)
Model : ACK-10 แบบเชื่อม
ขนาด 13 ตัน (5/8 ODF) (Check Valve)

KSPN

KSPN-020-03-104

Model

ACK-10

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

อัน