(รหัสสินค้า : 020062) เช็ควาล์ว EMERSON 6 หุน (3/4)

(รหัสสินค้า : 020062) เช็ควาล์ว EMERSON 6 หุน (3/4)

924 บาท

(KSPN-020-03-105) (03-เช็ควาล์ว)
Model : ACK-12 แบบเชื่อม
ขนาด 27 ตัน (3/4 ODF) (Check Valve)

924 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-105) (03-เช็ควาล์ว)
Model : ACK-12 แบบเชื่อม
ขนาด 27 ตัน (3/4 ODF) (Check Valve)

KSPN

KSPN-020-03-105

Model

ACK-12

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

อัน