(รหัสสินค้า : 020063) เช็ควาล์ว EMERSON 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 020063) เช็ควาล์ว EMERSON 7 หุน (7/8)

1,360 บาท

(KSPN-020-03-106) (03-เช็ควาล์ว)
Model : ACK-14 แบบเชื่อม
ขนาด 29 ตัน (7/8 ODF) (Check Valve)

1,360 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-106) (03-เช็ควาล์ว)
Model : ACK-14 แบบเชื่อม
ขนาด 29 ตัน (7/8 ODF) (Check Valve)

KSPN

KSPN-020-03-106

Model

ACK-14

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

อัน