(รหัสสินค้า : 001114) เซฟวาล์วปลายสาย

(รหัสสินค้า : 001114) เซฟวาล์วปลายสาย

279 บาท

(KSPN-001-09-121) (09-วาล์วเปิดปิด)
วาล์วเปิด-ปิดปลายสายชาร์จน้ำยาแอร์

Placeholder

279 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-09-121) (09-วาล์วเปิดปิด)
วาล์วเปิด-ปิดปลายสายชาร์จน้ำยาแอร์

KSPN

KSPN-001-09-121

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน