(รหัสสินค้า : 022001) เซอร์วิสวาล์ว สำหรับน้ำยา R-22

(รหัสสินค้า : 022001) เซอร์วิสวาล์ว สำหรับน้ำยา R-22

สินค้าแนะนำ

125 บาท

(KSPN-022-01-101) (01-R-22 ท่อเข้าแบบตรง)
วาล์วน้ำยา ขนาด 2 หุน (1/4)
ท่อน้ำยาเข้า ด้านล่าง แบบตรง
(Flare to Solder)(เข้าท่อทองแดง ออกแฟร์นัท)

125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-022-01-101) (01-R-22 ท่อเข้าแบบตรง)
วาล์วน้ำยา ขนาด 2 หุน (1/4)
ท่อน้ำยาเข้า ด้านล่าง แบบตรง
(Flare to Solder)(เข้าท่อทองแดง ออกแฟร์นัท)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน