(รหัสสินค้า : 022015) เซอร์วิสวาล์ว สำหรับน้ำยา R-32,R-410

(รหัสสินค้า : 022015) เซอร์วิสวาล์ว สำหรับน้ำยา R-32,R-410

546 บาท

(KSPN-022-02-106) (02-R-410,R-32 ท่อเข้าตรง)
วาล์วน้ำยา ขนาด 7 หุน (7/8)
ท่อน้ำยาเข้า ด้านล่าง แบบตรง

546 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-022-02-106) (02-R-410,R-32 ท่อเข้าตรง)
วาล์วน้ำยา ขนาด 7 หุน (7/8)
ท่อน้ำยาเข้า ด้านล่าง แบบตรง

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน