(รหัสสินค้า : 022017) เซอร์วิสวาล์ว สำหรับน้ำยา R-22 แบบปลายงอ

(รหัสสินค้า : 022017) เซอร์วิสวาล์ว สำหรับน้ำยา R-22 แบบปลายงอ

139 บาท

(KSPN-022-13-302) (13-R-22 ท่อเข้างอแบบ T3)
วาล์วน้ำยา ขนาด 3 หุน (3/8)
ท่อน้ำยาเข้า ด้านล่าง แบบงอด้านแฟร์นัท (T3)
(Flare to Solder)(เข้าท่อทองแดง ออกแฟร์นัท)

139 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-022-13-302) (13-R-22 ท่อเข้างอแบบ T3)
วาล์วน้ำยา ขนาด 3 หุน (3/8)
ท่อน้ำยาเข้า ด้านล่าง แบบงอด้านแฟร์นัท (T3)
(Flare to Solder)(เข้าท่อทองแดง ออกแฟร์นัท)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน