(รหัสสินค้า : 022026) เซอร์วิสวาล์ว สำหรับน้ำยา R-22 แบบปลายงอ

(รหัสสินค้า : 022026) เซอร์วิสวาล์ว สำหรับน้ำยา R-22 แบบปลายงอ

376 บาท

(KSPN-022-11-105) (11-R-22 ท่อเข้างอแบบ T1)
วาล์วน้ำยา ขนาด 6 หุน (3/4)
ท่อน้ำยาเข้า ด้านล่าง แบบงอด้านแฟร์นัท (T1)
(Flare to Solder)(เข้าท่อทองแดง ออกแฟร์นัท)

376 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-022-11-105) (11-R-22 ท่อเข้างอแบบ T1)
วาล์วน้ำยา ขนาด 6 หุน (3/4)
ท่อน้ำยาเข้า ด้านล่าง แบบงอด้านแฟร์นัท (T1)
(Flare to Solder)(เข้าท่อทองแดง ออกแฟร์นัท)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน