(รหัสสินค้า : 022031) เซอร์วิสวาล์ว สำหรับน้ำยา R-22 แบบปลายงอ

(รหัสสินค้า : 022031) เซอร์วิสวาล์ว สำหรับน้ำยา R-22 แบบปลายงอ

219 บาท

(KSPN-022-12-204) (12-R-22 ท่อเข้างอแบบ T2)
วาล์วน้ำยา ขนาด 5 หุน (5/8)
ท่อน้ำยาเข้า ด้านล่าง แบบงอด้านแฟร์นัท (T2)
(Flare to Solder)(เข้าท่อทองแดง ออกแฟร์นัท)

219 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-022-12-204) (12-R-22 ท่อเข้างอแบบ T2)
วาล์วน้ำยา ขนาด 5 หุน (5/8)
ท่อน้ำยาเข้า ด้านล่าง แบบงอด้านแฟร์นัท (T2)
(Flare to Solder)(เข้าท่อทองแดง ออกแฟร์นัท)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน