(รหัสสินค้า : 022008) เซอร์วิสวาล์ว สำหรับน้ำยา R-22

(รหัสสินค้า : 022008) เซอร์วิสวาล์ว สำหรับน้ำยา R-22

6,965 บาท

(KSPN-022-01-108) (01-R-22 ท่อเข้าแบบตรง)
วาล์วน้ำยา ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)
ท่อน้ำยาเข้า ด้านล่าง แบบตรง
(Solder to Solder)(ท่อทองแดงออกท่อทองแดง)

6,965 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-022-01-108) (01-R-22 ท่อเข้าแบบตรง)
วาล์วน้ำยา ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)
ท่อน้ำยาเข้า ด้านล่าง แบบตรง
(Solder to Solder)(ท่อทองแดงออกท่อทองแดง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน