เซ็นเซอร์น้ำแข็ง+อุณหภูมิ SAMSUNG

เซ็นเซอร์น้ำแข็ง+อุณหภูมิ SAMSUNG

335 บาท

(KSPN-103-S4-180) (S4-SAMSUNG)
รุ่น AR18NYSHBWKN
P/N : DB32-00205A

335 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S4-180) (S4-SAMSUNG)
รุ่น AR18NYSHBWKN
P/N : DB32-00205A
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด