เซ็นเซอร์น้ำแข็ง KENT (คู่)

เซ็นเซอร์น้ำแข็ง KENT (คู่)

295 บาท

(KSPN-103-K1-032) (K1-KENT)
รุ่น 3AKW-12E2
(เซ็นเซอร์น้ำแข็ง 1 เส้น + เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 1 เส้น )

295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-K1-032) (K1-KENT)
รุ่น 3AKW-12E2
(เซ็นเซอร์น้ำแข็ง 1 เส้น + เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 1 เส้น )
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

คู่