เซ็นเซอร์น้ำแข็ง KENT

เซ็นเซอร์น้ำแข็ง KENT

395 บาท

(KSPN-103-K1-051) (K1-KENT)
รุ่น FCF3M-36E

395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-K1-051) (K1-KENT)
รุ่น FCF3M-36E
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด