เซ็นเซอร์น้ำแข็ง MITSUBISHI

เซ็นเซอร์น้ำแข็ง MITSUBISHI

295 บาท

(KSPN-103-M2-362) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM))
รุ่น MSY-GN18VF
P/N: E2275B307

295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-M2-362) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM))
รุ่น MSY-GN18VF
P/N: E2275B307
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น