เซ็นเซอร์อุณหภููมิ MITSUBISHI

เซ็นเซอร์อุณหภููมิ MITSUBISHI

125 บาท

(KSPN-103-M2-405) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM)
รุ่น MS-GJ09VA-T1
P/N : E22D68308

125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-M2-405) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM)
รุ่น MS-GJ09VA-T1
P/N : E22D68308
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน