เซ็นเซอร์ คอนเดนซิ่ง DAIKIN

เซ็นเซอร์ คอนเดนซิ่ง DAIKIN

560 บาท

(KSPN-103-D1-284) (D1-DAIKIN)
รุ่น  RKQ12SV2S
P/N : 4015930
(น้ำแข็ง + อุณหภูมิ)

560 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-284) (D1-DAIKIN)
รุ่น  RKQ12SV2S
P/N : 4015930
(น้ำแข็ง + อุณหภูมิ)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น