เซ็นเซอร์ ตู้เย็น ทั่วไป ประตูบน

เซ็นเซอร์ ตู้เย็น ทั่วไป ประตูบน

140 บาท

(KSPN-060-51-104) (51-เซ็นเซอร์ตู้เย็น)
(ดำ-ดำ)

Placeholder

140 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-060-51-104) (51-เซ็นเซอร์ตู้เย็น)
(ดำ-ดำ)

KSPN

หน่วย

เส้น