เซ็นเซอร์ ตู้เย็น ทั่วไป สายสีส้ม

เซ็นเซอร์ ตู้เย็น ทั่วไป สายสีส้ม

95 บาท

(KSPN-060-51-101) (51-เซ็นเซอร์ตู้เย็น)
(ส้ม-ส้ม) เซ็นเซอร์ตู้เย็นเทียบใช้
สายยาว 185 cm

Placeholder

95 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-060-51-101) (51-เซ็นเซอร์ตู้เย็น)
(ส้ม-ส้ม) เซ็นเซอร์ตู้เย็นเทียบใช้
สายยาว 185 cm

KSPN

หน่วย

เส้น