เซ็นเซอร์ ตู้เย็น พานาโซนิค

เซ็นเซอร์ ตู้เย็น พานาโซนิค

115 บาท

(KSPN-060-51-102) (51-เซ็นเซอร์ตู้เย็น)
(ดำ-ดำ) เซ็นเซอร์ตู้เย็นเทียบใช้
(1509739)

115 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-060-51-102) (51-เซ็นเซอร์ตู้เย็น)
(ดำ-ดำ) เซ็นเซอร์ตู้เย็นเทียบใช้
(1509739)

KSPN

หน่วย

เส้น