เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง AMENA

เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง AMENA

345 บาท

(KSPN-103-A1-017) (A1-AMENA)
รุ่น SC36-MNVZM
(แจ๊คเล็ก) ขนาด 36000 บีทียู

345 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-A1-017) (A1-AMENA)
รุ่น SC36-MNVZM
(แจ๊คเล็ก) ขนาด 36000 บีทียู

KSPN