เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง CENTRAL AIR

เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง CENTRAL AIR

235 บาท

(KSPN-103-C1-460) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFC-25-28

235 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-460) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFC-25-28
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด