เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง DAIKIN

เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง DAIKIN

250 บาท

(KSPN-103-D1-267) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTKQ12WV2S
P/N : 4026687

250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-267) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTKQ12WV2S
P/N : 4026687
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด