เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง DAIKIN

เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง DAIKIN

465 บาท

(KSPN-103-D1-302) (D1-DAIKIN)
รุ่น FCNQ36MV2S
P/N : 2257105

465 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-302) (D1-DAIKIN)
รุ่น FCNQ36MV2S
P/N : 2257105
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น