เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง DAIKIN

เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง DAIKIN

250 บาท

(KSPN-103-D1-266) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTM28PV2S
P/N : 2536698

250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-266) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTM28PV2S
P/N : 2536698
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด