เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง FUJIVA

เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง FUJIVA

90 บาท

(KSPN-103-F4-009) (F4-FUJIVA)
รุ่น FV-12
(เซ็นเซอร์วัด น้ำแข็ง)

90 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-F4-009) (F4-FUJIVA)
รุ่น FV-12
(เซ็นเซอร์วัด น้ำแข็ง)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย