เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง MITSUBISHI

เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง MITSUBISHI

275 บาท

(KSPN-103-M2-373) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM))
รุ่น MS-GK15VA
P/N : E2266B307

275 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-M2-373) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM))
รุ่น MS-GK15VA
P/N : E2266B307

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

หน่วย