เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง MITSUBISHI

เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง MITSUBISHI

295 บาท

(KSPN-103-M2-386) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM)
รุ่น MS-SE30VC-T1 รุ่น MS-SE30VC-T2
P/N : E22E11307

295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-M2-386) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM)
รุ่น MS-SE30VC-T1 รุ่น MS-SE30VC-T2
P/N : E22E11307

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

,

หน่วย

เส้น