เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง TRANE

เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง TRANE

965 บาท

(KSPN-103-T1-312) (T1-TRANE)
รุ่น CGAT135D1000BA
P/N : 024-1319

965 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-312) (T1-TRANE)
รุ่น CGAT135D1000BA
P/N : 024-1319
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด