เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง UNI-MASTER

เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง UNI-MASTER

160 บาท

(KSPN-103-U2-017) (U2-UNI-MASTER)
P/N : A07-0008
(ตัวยิงรีโมท+ กล่องดำ+เทอโมรูม)

160 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-U2-017) (U2-UNI-MASTER)
P/N : A07-0008
(ตัวยิงรีโมท+ กล่องดำ+เทอโมรูม)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด