เซ็นเซอร์ น้ำแข็็ง MITSUBISHI

เซ็นเซอร์ น้ำแข็็ง MITSUBISHI

315 บาท

(KSPN-103-M2-389) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM)
รุ่น MSY-GM24VF -T1
P/N : E2276B307

315 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-M2-389) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM)
รุ่น MSY-GM24VF -T1
P/N : E2276B307
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด