เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ + น้ำแข็ง AMENA

เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ + น้ำแข็ง AMENA

665 บาท

(KSPN-103-A1-169) (A1-AMENA)
รุ่น WJ13B-MNVDE
P/N : 15-5809-0000181

665 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-A1-169) (A1-AMENA)
รุ่น WJ13B-MNVDE
P/N : 15-5809-0000181
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด