เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ + น้ำแข็ง AMENA

เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ + น้ำแข็ง AMENA

195 บาท

(KSPN-103-A1-174) (A1-AMENA)
รุ่น EER18D7
P/N : A26-SPARE-0082

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-A1-174) (A1-AMENA)
รุ่น EER18D7
P/N : A26-SPARE-0082
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด