เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ + เซ็นเซอร์น้ำแข็ง CARRIER

เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ + เซ็นเซอร์น้ำแข็ง CARRIER

375 บาท

(KSPN-103-C3-272) (C3-CARRIER)
รุ่น 42HFE025
P/N : CARR-15-5809-0000181

375 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-272) (C3-CARRIER)
รุ่น 42HFE025
P/N : CARR-15-5809-0000181

KSPN