เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ CARRIER

เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ CARRIER

175 บาท

(KSPN-103-C3-214) (C3-CARRIER)
รุ่น 42TSU012-713
รุ่น 42TSU018-713
P/N : TCTC-43T69005

175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-214) (C3-CARRIER)
รุ่น 42TSU012-713
รุ่น 42TSU018-713
P/N : TCTC-43T69005

KSPN