เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ CARRIER

เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ CARRIER

1,150 บาท

(KSPN-103-C3-320) (C3-CARRIER)
รุ่น : IP40KMC028-70125
P/N : B033906H01

1,150 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-320) (C3-CARRIER)
รุ่น : IP40KMC028-70125
P/N : B033906H01

KSPN