เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ CARRIER

เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ CARRIER

180 บาท

(KSPN-103-C3-720) (C3-CARRIER)
รุ่น 40TSF0361UP
P/N : 43T50388

180 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-720) (C3-CARRIER)
รุ่น 40TSF0361UP
P/N : 43T50388
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น