เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ CENTRAL AIR

เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ CENTRAL AIR

1,095 บาท

(KSPN-103-C1-376) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-410EFN28-1

1,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-376) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-410EFN28-1

 

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น